Duurzaam

We zijn zuinig op de aarde

Een droom is uitgekomen met de ontwikkeling van CornelisZ maar bij de bouw van een nieuw horecapand komt veel kijken. Heel veel keuzes moeten worden gemaakt… over het soort materiaal dat je gaat gebruiken, welke technieken en wanneer je nu kiest voor de meest duurzame oplossing of wanneer niet.

Heel veel invullingen zijn (nog) onbetaalbaar, niet voldoende uitontwikkeld of kunnen niet toegepast worden. Je ziet af en toe door de bomen het bos niet meer.

Daarom hebben we voor een andere benadering gekozen: die van het logische nadenken! Graag leggen we uit hoe dat logische denken heeft geleid tot dat wat CornelisZ nu is:

"We zijn door logisch denken al ver gekomen in het streven naar duurzame resultaten"